Apie mus

Būna, kad bėgame per savo gyvenimo dienas, darbai, reikalai veja vienas kitą, ir tame skubėjime staiga taip aiškiai pajuntame, kad jau kuris laikas mūsų širdis kažko ilgisi, kažko alksta. Kasdienybės triukšme mums be galo reikia vietų, kur galėtume nuo visko atsitraukti, nurimti. Mums reikia svetingų ir jaukių erdvių, kur visada mūsų lauktų su meile, kur surastume skambančią tylą, gilią ramybę ir susikaupimą, kur galėtume niekeno netrukdomi pasikalbėti su savo širdimi ir Dievu. Rekolekcijos yra tas metas, kai sustojame, atsigręžiame į savo kelią, permąstome jį, dėkojame, atsiprašome, ryžtamės.

Vilniaus Trinapolio rekolekcijų namai yra toji ramybės ir gerumo oazė. Šie svečių namai, įsikūrę dešiniajame Neries krante, Verkių regioniniame parke, mena ypatingą šios vietos praeities istoriją.

18 a. greta Švč. Trejybės bažnyčios gyveno Švč. Trejybės katalikų vienuolių ordino vienuoliai. Trinitorius šioje Vilniaus vietoje 1700 m. apgyvendino vyskupas Kazimieras Konstantinas Bžostovskis ir nuo tada ši vieta vadinama Trinapoliu, t.y. trinitorių miestu.

Šiandien čia veikia rekolekcijų namai.

Trinapolio rekolekcijų namų ženklas

Trinapolio rekolekcijų namų ženklas, kurtas kaip monograma, savo elipsine forma, primena baroko stilistiką bei namų pastatymo laikotarpio estetines tradicijas. Drauge siekta, kad ženklas būtų ir šiuolaikiškai minimalistinis.

Raidė “T” – vienas iš tradicinių Kryžiaus vaizdavimo būdų. Jis – centre, nes Kristaus kryžius -visa ko centre. Taip menamas ir Senajame Testamente pranašo Ezekielio aprašytos didelės žmonių masės praradusios tikėjimą Dievu, o tokiu būdu praradusios ir viltį. „Kalbėjo Viešpats Dievas naikinančiam angelui: Pereik miestą išilgai, Jeruzalės vidumi, ir parašyk „Thau“ kaktose tų vyrų, kurie dūsauja ir dejuoja dėl visų jame vykstančių baisenybių“ (Ez 9, 4), Dievas pranašui įsako pažymėti ant ištikimo likučio kaktų raidės „T“ ženklą. Jie vieninteliai buvo išgelbėti nuo sunaikinimo. Istorikai sutaria, kad Laterano IV susirinkime popiežius Inocentas III priminė pranašo Ezekielio regėjimą ir raidę „Thau“ pažymėjo kaip turinčią kryžiaus formą, ant kurios buvo nukryžiuotas pasaulio Išganytojas. Ji reiškia ir rekolekcijų vietos „Trinapolio” pirmąją raidę bei vietos tikrąją pavadinimo prasmę – Švenčiausiosios Trejybės miestą. Taigi, raidės prasmė – linkėjimas, kad visi čia dalyvvaujantys rekolekcijose atmintų, jog yra ypatingi – per Krikštą Šventosios Trejybės antspaudu pažymėti, o rekolekcijos – gyvenimo peržvalgos laikas.

Trys kryželiai primena ir Švenčiausiąją Trejybę, kurią apreiškė Jėzus, Dievas tapęs žmogumi.

Mėlyna ir raudona ženklo spalvos, išreiškia Įsikūnijimo slėpinį – Dievą (mėlyna – tradiciškai žyminti dangų), tapusį Žmogumi (raudona – kraujo, žmogaus ir žemės spalva). Šių spalvų kryžius buvo ir šią šventovę kūrusių vienuolių trinitorių ženklas.